Biogas Syd samrådsmöte – presentationerna på hemsidan

Nu kan ni ladda ner samrådsmötets talarnas presentationer från hemsidan. Bidragen handlade om 1. Biogasmarknadsutredningen, 2. Biogassystemet i Danmark och 3. Handel med biogas.

Här hittar ni presentationerna från Biogas Syds samrådsmöte som hölls den 11 mars i Lund.

På mötet kommenterade Kjerstin Ekvall från SYSAV, Tore Sigurdsson från C4Energi och Britt Karlsson-Green från Region Skåne biogasmarknadsutredningens betänkande utifrån olika skånska perspektiv.

Linus Klackenberg (Energigas Sverige) om Biogasmarknadsutredningen och styrmedel för biogas

Bruno Sander Nilsen (Danish Biogas Association) om biogassystemet i Danmark

Martin Brick (STX Commodities) om handel med biogas

Publicerad:

Skriv en kommentar