Biogas Syd remitterar Infrastrukturdepartementets PM om miljöbilsdefinition

Ingen lär ha missat debatten om infrastrukturdepartementets PM om ändring av miljöbilsdefintionen. Förslaget innebär att statliga myndigheter inte får handla upp några biogasbilar. Det har rått viss osäkerhet om detta är en nödvändighet för att implementera EUs så kallade Clean Vehicle Directive. Frågan har undersökts och kommenterats av bland annat från Svenska Miljöinstitutet och Energigas Sverige. Och bedömningen är att detta inte stämmer. Förslaget att utesluta biogasbilar från den nationella miljöbilsdefinitionen är inte ett krav från direktivet.

Det råder enighet bland många remissinstanser att förslaget att utesluta biogasbilar är kontraproduktivt och att det istället skulle försvåra omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Dessutom går förslaget tvärt emot slutsatserna i statens biogasmarknadsutredning – nämligen att biogasen har många stora samhällsnyttor och att dess produktion och användning i Sverige borde växa. Biogas Syd ser en risk att förslaget istället äventyrar dem stora investeringar på biogasinfrastruktur som staten, kommuner och regioner har varit med och initierat samt finansierat.

Här kan du se alla hitintills inkomna och upplagda remisssvar länk.

28 juni utgår fristen att lämna remissvar så det är inte för sent att göra sin röst hörd.

Här kan du ladda ner Biogas Syds remissvar.

Publicerad:

Skriv en kommentar