Biogas och biogasol kan skattebefrias i tio år – regeringen har lämnat in statsstödsansökan

Regeringen har skickat in ansökningar om förlängt statsstödsgodkännande för skattebefrielse för biogas och biogasol. Ansökan är för tio år gäller en befrielse från energi- och koldioxidskatt för biogas och biogasol som används som drivmedel och till uppvärmning och som inte är grödobaserad.

Det nuvarande statsstödsgodkännandet för biogas går ut 31 december 2020. Vill du läsa mer eller veta mer kan du direkt vända dig till Energigas Sverige, se här.

Regeringen har även lämnat in en så kallad pre-notifiering inför ansökan om förlängning under 2021 av det nuvarande statsstödsgodkännandet för flytande biodrivmedel (exempelvis HVO 100). Se här regeringens pressmeddelande.

Publicerad:

Skriv en kommentar