Biogas i Skåne tar kliv framåt!

Resultatet för andra ansökningsomgången av Klimatklivet stod idag klart och återigen står biogas högt på listan över prioriterade åtgärder. Föregående omgång gick cirka 50 % av anslagen till biogasrelaterade projekt och bevisade därmed att när det gäller störst klimatnytta per krona kommer biogas högt. Denna gång kan vi se fram emot fler biogassatsningar i Skåne genom E.ON Biofor som etablerar en uppgraderingsanläggning på Ellingeverket i Eslöv med stöd på cirka 6,5 miljoner kronor. Störst stöd får dock Swedish Biogas International som beviljades 58 miljoner kronor för att etablera en ny produktionsanläggning på Stora Enso i Bromölla kommun vilket kommer ge betydande effekt på volymen producerad biogas i Skåne.

Med en ökad biogasproduktion och användning i Skåne får vi ta del av alla de samhällsnyttor som biogasen bidrar med. Biogas är inte bara ett energislag utan ett sätt att ta vara på avfall från stad och land, ett sätt att skapa lokala arbetstillfällen och återföra näringen till åkermark. Produktionen från de befintliga 45 anläggningarna i Skåne uppskattas kunna öka åttafaldigt bara genom att bättre utnyttja de organiska avfallsströmmar som finns i Skåne. Det skapar en cirkulär ekonomi och är med och bygger det hållbara samhället som vi behöver. Detta har uppmärksammats genom Klimatklivet och totalt har nu cirka 374 miljoner kronor beviljats för biogasrelaterade satsningar, varav 66 miljoner har tillfallit projekt i Skåne.

Mer information om beviljade anslag i andra sökomgången för Klimatklivet finns här.

Publicerad:

Skriv en kommentar