Biogas i Budgetpropositionen 2022

Vi väntar på besked angående implementering av förslagen i Biogasmarknadsutredningen, men här kommer i a f ett axplock på det som redan kommunicerats och som berör biogasen

Utvidgad klimatpremie för arbetsmaskiner

Klimatpremien främjar introduktionen av lastbilar, bussar och arbetsmaskiner med låga utsläpp av växthusgaser på marknaden genom att sänka inköpskostnaden av dessa för företag, kommuner och regioner. För att möjliggöra en övergång till fossiloberoende alternativ för bl.a. jord- och skogsbruket avser regeringen göra det möjligt för arbetsmaskiner som drivs med fordonsgas, bioetanol eller en hybrid av dessa och elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa att kunna få ta del av en del av stödet. 10 miljoner kronor avsätts för dessa arbetsmaskiner 2022. Regeringen beräknar att lika mycket medel avsätts 2023 och 2024.

Läs mer här

 

Uppdaterat Bonus-Malus system för lätta fordon

Försäljningen av klimatbonusbilar ökade kraftigt under 2021 och för klimatbonus översteg sökta belopp under 2021 vad som var beräknat. Utbetalningarna stoppades därför i augusti. Nu har regeringen föreslagit att i höständringsbudgeten för 2021 tillsätta ytterligare 1 900 miljoner kronor för att finansiera den ökade kostnaden för klimatbonusen. Syfte är att pengarna ska räcka till att alla de som i år köpt eller ska köpa en bonusbil får ut sina pengar.

Regeringen föreslår dessutom att skärpa miljöstyrningen i bonus-malus-systemet:

Bonus, det viktigaste i några korta punkter:

  • Ingen förändring av bonusen för gasbilar åtminstone fram till 2023 (10tkr)
  • Ingen bonus för bilar med pris över 700.000 SEK från år 2022
  • Årlig sänkning av bonus för laddhybrider fram till 2023 (från 45 tkr 2021 till max 10tkr 2023)
  • Årlig sänkning av CO2-gränsen för att erhålla bonus fram till 2023 (se tabell)
  • Sänkning av bonus för elbilar år 2023 (från 70 till 50.000 SEK)

Malus, det viktigaste:

  • Malus-skatten höjs från 1 juli 2022
  • Tuffare gränser för malus-skatt från juni 2022. Förslaget och nuvarande gränser ser ni i bilden nedan.
  • Det skulle innebära att fordonsskatten på ny mindre bensinbil med utsläpp på 120g höjs från 3570kr/år till 5175kr/år.
  • En större bensinbil (typisk SUV) med utsläpp på 180g höjs från 11240kr/år till 12970kr/år

Läs mer här

Publicerad:

Skriv en kommentar