Biodrivmedel och ekosystemtjänster – hur hållbara är biodrivmedel?

Klimatförändringar är något som diskuteras flitigt både i nationella och internationella sammanhang. Ofta nämns förnybara energikällor som hållbara alternativ till fossila bränslen.

Kunskap om vilka ekosystemtjänster som påverkar och påverkas av biodrivmedelsproduktionen är nödvändig för att kunna ta några beslut angående den övergripande hållbarheten hos olika drivmedel.

IVL Svenska miljöinstitutet, Sverige lantbruksuniversitet och Stockholms universitet har startat ett projekt i syfte att göra en grundlig kartläggning av miljörelaterade och sociala aspekter kopplat till produktionen av alternativ till fossila bränslen. Syftet är dessutom att, tillsammans med biodrivmedelsintressenter, föreslå ett begreppsmässigt ramverk för hur ekosystemtjänstkonceptet kan inkluderas i beslutsprocesser.

Du kan läsa mer om projektet och ta del av en vetenskaplig rapport skriven av deltagarna i projektet här.

Publicerad:

Skriv en kommentar