Årsrapporten för Biogas Syd – ute nu!

Varje år publicerar Biogas Syd en summering av verksamheten föregående år. Under 2015 kunde organisationen fortsätta sitt arbete med att sprida kunskap och omvärldsbevaka genom att säkra ny finansiering genom bland annat projekten Biogas 2020, Scandria2Act© och Samhällsnyttig biogas i alla väderstreck. Andra projekt kring strategier för kommunikation kring biogödsel, informationsinsatser mot personbilsförare samt det fem-åriga Life+-projektet BIOGASSYS avslutades. Biogas Syd blickar nu framåt mot ytterligare ett år med nya möjligheter och utmaningar.

Årsrapporten hittar du här.

Publicerad:

Skriv en kommentar