Årsrapporten för 2014 ute nu

Nu finns Biogas Syds årsrapport för 2014 publicerad. Under det gångna året har Biogas Syd framgångsrikt arbetat vidare för en ökad samverkan med projekt kring kommunikation kring matavfallsinsamling, biogödselstrategier, informationskampanjer kring gasbilar samt utbildningar för lantbrukare. Allt för att fortsätta utveckla Skåne till en stark biogasregion.

Klicka här för att läsa Biogas Syds Årsrapport 2014.

Publicerad:

Skriv en kommentar