Årets första samrådsmöte

Årets första samrådsmöte hölls i Kommunförbundet Skånes lokaler och bjöd på intressanta föredrag och diskussioner om biogasprojekt.

Den 13 februari samlade Biogas Syd ett trettiotal biogasintressenter på samrådsmöte i Lund. Vi fick höra om olika intressanta biogasprojekt med koppling till affärsutveckling och cirkulär ekonomi, lantbruket och tankningsinfrastruktur. Baserad på Mikael Lantz presentation diskuterade deltagarna om olika styrmedel. Caroline från Avfall Sverige berättade om deras arbete med biologisk återvinning och möjligheten att söka projektmedel från Avfall Sverige. Tack alla som kom och lyssnade, diskuterade och minglade! Vi på Biogas Syd hoppas att vi har inspirerat till att jobba för ett bra Biogasår 2019!

Alla presentationer från mötet finns på Biogas Syds hemsida. Är du intresserad av att medverka på nästa samrådsmöte hör av dig till oss. Nästa samrådsmöte kommer att hållas i september i Lund.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Sabine Täuber

Skriv en kommentar