Har du anmält ditt intresse att delta under Arena: Green Mobility?

Har du anmält ditt intresse att delta på något av Nordic Clean Energy Weeks seminarier, föreläsningar eller panelsamtal än? Nordic Clean Energy Week kommer bjuda på ett fullspäckat program men vi vill särskilt uppmärksamma dig på möjligheten att delta på Arena: Green Mobilty den 23 maj.

Arena: Green Mobility är ett av många event som pågår under NCEW och handlar om fossilfria bränslen och gröna färdmedel.  Det inledande seminariet på dagen, ”Accelerating the deployment of clean fuels”, arrangeras av Kommunförbundet Skåne i samarbete med Region Skåne. Idag drivs 95% av alla transporter i Europa på fossila bränslen. Talarna som bjudits in till seminariet kommer att diskutera det nuvarande läget vad gäller fossila fordon och hur mycket vi förlitar oss på dem, EU-policys, finansiering och vilken roll offentliga och privata aktörer spelar i den ökade användningen av hållbara drivmedel. Under passet kommer talarna försöka hitta svaret på frågan:

Hur kan vi accelerera spridningen av gröna bränslen, fordon och infrastruktur i den största transportkorridoren i Europa, samtidigt som vi inte förlorar fokus på de urbana och sub-urbana områdena, där fordon används till större utsträckning?

Som del av seminariet kommer det att hållas ett panelsamtal som kommer att modereras av Jakob Lagerkrantz. Jakob har arbetat inom branschen i över 20 år och sitter på stora mängder värdefull kunskap.

Under resten av dagen kommer det hållas föreläsningar, panelsamtal och mingel där du kan träffa intressenter inom allt som har med grön mobilitet att göra. Fossilfria drivmedel, laddnings- och tankningsstruktur och politisk påverkan för påskyndad övergång till fossilfria drivmedel och gröna färdmedel är några av de ämnen som kommer behandlas under övriga seminarier och föreläsningar. Arenan är öppen för alla och om du är intresserad av att delta under hela dagen eller på specifika seminarier behöver du bara anmäla ditt intresse på hemsidan.

Vi ses där!

Publicerad:

Skriv en kommentar