Är det möjligt för processindustrin att använda biogas?

Västra Götalandsregionen har utrett möjligheterna att använda biogas till annat än som fordonsbränsle. I en studie presenterar de prisbilden för olika bränslen samt förslag på teknisk lösning samt kostande för investering och drift för att ersätta gasol eller olja med biogas. Analysen visar att det kan finnas tekniska och ekonomiska förutsättningar för att ersätta gasol och olja med biogas hos industrier som ligger utanför handeln med utsläppsrätter.

Anledningen till att utredningen genomförts är att. det idag finns det relativt stor kapacitet att producera biogas inom Västra Götaland. Denna biogas används nästan uteslutande som bränsle till fordon samtidigt som konsumtionen av fordonsgas under senare tid har stagnerat.

Västra Götalandsregionen ser att det finns potential att öka produktionen utan några större insatser i produktionsanläggningarna. I detta sammanhang har då blickarna vänts mot andra energiförbrukare än fordonsflottan.

Läs hela utredningen här

Publicerad:

Skriv en kommentar