Antal gasdrivna personbilar på de skånska vägarna ökar långsamt

Försäljningen av gasdrivna personbilar till de skånska bilförarna ökar långsamt. 2015 såldes 774 nya gasfordon i regionen, en ökning i samma storleksordning som året tidigare. Den stora andelen fortsätter vara förmånsbilar, där rabatten på förmånsvärdet nu är förlängt till utgången av 2019, dock med ett maxbelopp på 10 000 kr. Antalet gasfordon av totalt antal nybilsförsäljningar uppgår till 1,6 % (vilket motsvarar cirka 13 % av alla miljöklassade fordon som såldes under året). Siffrorna kan jämföras med övriga miljöbilstyper, där 0,7 % av nybilsförsäljningen var elbilar, cirka 2 % elhybrider, 1 % laddhybrider och 0,3 promille etanolbilar.

Mer information om nybilsförsäljningen i Sverige finns på Trafikanalys.

 

Nedan syns utvecklingen av försäljningen av gasdrivna personbilar från 2006 och framåt.

Gasdrivna personbilar i Skåne 2006-2015

Publicerad:

Skriv en kommentar