Andel biogas i fordonsgasen 86 % år 2017

Ny statistik för fordonsgasens innehåll under 2017 visar att biogasandelen nu är uppe på 86%, vilket gör fordonsgas till ett ännu mer hållbart alternativ.

Publicerad:

Skriv en kommentar