Aktuellt i branschen på Biogas Syds nätverksträff!

På tisdagen samlades delar av nätverket i Biogas Syd för ett halvdagsseminarium med axplock från branschen. Bland annat berättades det om det nya projektet Fossilbränslefria kommuner där biogas är en önskad åtgärd hos en del av de deltagande kommunerna. Inom projektet GREAT kommer det ske mycket kommunikation och kunskapsspridning men även etablering av ny infrastruktur i form av CNG och LNG-stationer. Lunds Tekniska Högskola berättade mer om resultatet från projektet ”Åkermark som kolsänka” där två spannmålsintensiva områden i Sverige har studerats utifrån vilken effekt på halterna av markkol som spridning av biogödsel från biogasproduktion får.

Nedan finns alla presentationer från dagen:

Inledning Biogas Syd_Desirée Grahn

Borden till jorden_Helsingborgs stad_Christina Zoric-Persson

GREAT-projektet_Region Skåne_Britt Green

Fossilbränslefria kommuner_Energikontoret Skåne_Anna Tibbelin

samt tillhörande studie: Fossilbränslefria_kommuner_Skane

Åkermark som kolsänka_LTH_Lovisa Björnsson

Biogödselportalen, Klas Svensson, Avfall Sverige

 

Publicerad:

Skriv en kommentar