23 augusti öppnar nästa omgång Klimatklivet

Klimatklivet är öppet för ansökningar mellan 23 augusti och 8 september och för 2022 finns fortfarande medel att söka.

Det välkomnas bland annat ansökningar för biogas. Tillsammans med aktörer runt om i landet har Klimatklivet beviljat stöd till 70 projekt som rör produktion av biogas och andra biodrivmedel. Klimatklivet har även stöttat runt 220 tankstationer för biogas och ett stort antal biogasfordon.

Rederier, hamnar, biogasproducenter, drivmedelsproducenter samt övriga företag inom sjöfartsnäringen. Stålindustrin, livsmedelsindustrin, pappers- och massa- samt kemiindustrin. Stödet kan exempelvis gå till:

  • Biogasproduktion för befintliga LNG-fartyg.
  • Inköp av LBG-fartyg.
  • Biogasproduktion för tunga vägtransporter
  • Inköp av biogasdrivna tunga fordon
  • Konvertering från gasol/naturgas till biogas i industriprocesser
  • Biogasproduktion (rötning-, uppgradering-, förvätskning- och förgasningsanläggningar)
  • Utbyggnad av biogasinfrastruktur

Hittar mer information hos Naturvårdsverket, här.

Publicerad:

Skriv en kommentar