2018 betalas 327 Mkr ut i biogasstöd

I december betalades produktionsstödet för biogasen för 2018 ut. Det är Jordbruksverket som administrerar stödet som i år uppgår till totalt 327 miljoner kronor.

Årets stöd till biogasbranschen betalades ut i december. Det är Jordbruksverket som administrerar stödet som i år uppgår till totalt 327 miljoner kronor. 270 miljoner kronor för det tillfälliga biogasstöd som regeringen avsatte pengar till i våras och 57 miljoner kronor för det årliga gödselgasstödet. Jordbruksverket förutspå en viss ökad produktion under 2019 utifrån granskning av produktionssiffrorna i ansökningarna som kommit in.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

Publicerad:

Sidansvarig

Sabine Täuber

Skriv en kommentar