Nyheter

Lantbrukets restprodukter som biogassubstrat – presentationerna från seminariet 6 dec i Alnarp

Biogas Syd tillsammans med SLU Alnarp / SLU Partnerskap Alnarp bjöd in till ett biogasmöte med fokus på lantbrukets restprodukter som biogassubstrat. Vad finns bortom gödseln? Med talare från Danmark, Tyskland och Sverige pratade vi om generella trender och utveckling kring teknik insamling, rötning och lagring av alternativa substrat. Energimyndigheten pratade om do`s and dont`s för användning av substrat från lantbruket utifrån produktionsstöd för biogas och hållbarhetskriterier och Länsstyrelsen Skåne gav en överblick på biogasansökningar i Klimatklivet. I inlägget kan du ladda ner alla presentationer.

Publicerad: 15 december, 2022

Läs mer

Studiebesök i Danmark med projektet Green2Feed

Den 17 och 18 november var vi med projektet Green2Feed och Vall på slätten på studiebesök i Danmark. Ett drygt 20tal intresserade deltagare från akademin, biogasföretag och lantbruket besökte först Nature Energy, ett mycket expansivt danskt biogasföretag med huvudkontor i Odense. Efter en intressant presentation om företagets utvecklingsresa och framtidsplaner fick vi besöka biogaslabbet och Midtfyns biogasanläggning. Nästa dag gästade vi Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi i Foulum. Här forskas kring biomassa för energi och bioraffinaderi, exempelvis vall. Första stoppet var demonstrations-bioraffinaderiet och därefter universitetets biogasanläggning. Dagen avslutades med ett tankeväckande seminarium med professor Uffe Jörgensen som även leder centret för cirkulär bioekonomi.

Publicerad: 14 december, 2022

Läs mer

Biogas uppmärksammas i medierna- kul!

Spaning: på sistone har vi sett en del korta nyhetsinslag om biogasproduktion. I fokus står lantbrukare som producerar el (och värme) baserat på gödsel. Kul tycker vi och hoppas på mer av detta samt att det kommer reportage som visar ännu fler delar av biogassysyemet! Har ni något intressant att berätta borde ni tipsa medierna.

Sverige: Biogaskartan är uppdaterad!

Bra att veta vart i landet det finns biogasanläggningar! Därför har Energigas Sverige en fin karta på sin hemsida som dessutom uppdaterades nyligen för nya anläggningar som tillkom under 2021. Kartan visar 128 anläggningar, hur stora dem är ungefär och vilken typ av anläggning samt om den även uppgraderar eller förvätskar biogas.

Många nya biogasanläggningar i Klimatklivet 2022

Länsstyrelsen Skåne rapporterar rekordmånga ansökningar till klimatklivet, både stora anläggningar med särskilt i senaste omgång kom det in väldigt många ansökningar för mindre gårdsanläggningar.

Så gick det på Biogas Syds nätverksträff

Vilken härlig träff vi fick tack vare alla engagerade deltagare och föreläsare! Och ett stort tack till NSR för att vi fick vistas i det fina, nya kompetenscentrum för biokol. Nu kan du ladda ner presentationerna från vår hemsida.

Publicerad: 5 september, 2022Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer