100 miljoner till flytande biogas

Energigas Sverige får ansvar för att driva klustret ”Drive LBG” i en kraftsamling som omfattar näringslivsaktörer i hela landet. Johan Laurell är projektledare för Drive LBG.

Energimyndigheten har under hösten utlyst medel till ett innovationskluster för flytande biogas. Nu har ett beslut fattats om att Energigas Sverige får ansvar för att driva klustret ”Drive LBG” i en kraftsamling som omfattar näringslivsaktörer i hela landet.
Insatsen som helhet kommer att få stor betydelse för biogasmarknaden och för att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål.

Publicerad:

Sidansvarig

Sabine Täuber

Skriv en kommentar