10 september träffades biogasintressenter i Lund

Höstens samrådsmöte hölls i Kommunförbundet Skånes lokaler och bjöd på intressanta föredrag och diskussioner om biogasens utvecklingsmöjligheter i Skåne.

Den 10 september samlade Biogas Syd ett trettiotal biogasintressenter på samrådsmöte i Lund. Vi fick höra om biogassatsningen i Kristianstad och planerna kring testbädd. Biogas Ystad Österlen berättade om en ny affärsmodell för att få ut fler gasfordon på Österlen. IVL visade resultat på en livscykelkalkyl för olika användningsmöjligheter av restprodukter av livsmedelsproduktion och Jörgen Held bjöd på highlights från en rapport om utvecklingsmöjligheter av biogassektorn i Skåne som han tagit fram på uppdrag av Region Skåne.

Tack alla som kom och lyssnade, diskuterade och minglade! Vi på Biogas Syd hoppas att vi ses igen på nästa samrådsmöte i februari 2020! Är du intresserad av att medverka på nästa samrådsmöte hör av dig till oss.

 

Alla presentationer från mötet finns här:

Inledning samrådsmötet, Biogas Syd 2012-09-10

Miljöbilsleasing och Grön bonus, Biogas Ystad Österlen 2019-09-10

LCC för skånsk livsmedelsföretag, IVL 2019-09-10

Biogas i en cirkulär ekonomi och biogastestbädd i Kristianstad, K E Grevendahl 2019-09-10

Skånsk biogasutveckling, Jörgen Held 2019-09-10

Publicerad:

Sidansvarig

Sabine Täuber

Skriv en kommentar