Elsa Magnusson

Kommunikatör/Projektledare


Arbetar med kommunikationsinsatser som ökar medvetenhet och kunskap inom energi- och klimatTel. 070-306 76 65
elsa.magnusson@energikontorsyd.se

"Jag jobbar på Energikontor Syd för att det är en fantastisk möjlighet att få en inblick i, samt vara en del av, det lösningsorienterade arbetet med energi- och klimatfrågor."

Det här arbetar med

Elsa har en stor kunskap i energi- och klimatfrågor och med basen i den kompetensen och sin förmåga att arbeta med informations- och kunskapsspridning når vi effektivt ut till våra kunder med erbjudanden och möjligheter till stöd.


Sitter på kontoret i Lund

Bakgrund

Elsa har nyligen avslutat nu sin master i tillämpad klimatstrategi vid Lunds universitet där hon våren 2023 gjort sitt exjobb åt Energimyndigheten och utreder frågor som kopplar till markanvändning, social acceptans och samexistens. Elsa har sedan tidigare en kandidatexamen i ’Hållbar energiomställning - Hållbarhet och ledarskap’ vid Uppsala universitet (Campus Gotland).


Anställd sedan 2022.