h9

Anförande av kommunstyrelsens ordförande Stefan Lissmark (S)