Skånska politiker pratar om biogas i lokala kretslopp

Biogas Syd och miljöförvaltningen i Helsingborgs stad bjöd in skånska kommun- och regionpolitiker till ett dialogmöte om biogas och biogödsel. Skåne är Sveriges ledande biogaslän i kraft av mycket jordbruk och livsmedelsproduktion. Potentialen att öka