GreenGasGrid – ett samarbete för biogasanvändning i industrin

Mötet visade tydligt att intresset från industrin för användning av stora volymer av biogas, både för processer och som insatsråvara, är stort och potentialen för utsläppsminskningar likaså. Deltagarna på mötet konstaterade att förutsättningarna för att

Publicerad: 11 februari, 2022

Läs mer