Biogas Syd remitterar Infrastrukturdepartementets PM om miljöbilsdefinition

Ingen lär ha missat debatten om infrastrukturdepartementets PM om ändring av miljöbilsdefintionen. Förslaget innebär att statliga myndigheter inte får handla upp några biogasbilar. Det har rått viss osäkerhet om detta är en nödvändighet för att