Material från Biogas Syds nätverksträff 19 maj

Anders Hjort från IVL (Svenska Miljöinstitut) pratade om utveckling och prognoser för nya biogasmarknader.Nya biogasmarknader, Anders Hjort, IVL 21-05-19 Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne. Johannes sammanfattade resultat från rapporten ”Industrins stora utsläppare, En kartläggning av FoU-behov