Arkiv: februari, 2021

Viktig information om Biogasstöd 2021

Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor till Biogasstöd 2021. Syftet med stödet är att stödja fossilfri energiproduktion. Du som producerar biogas i en ekonomisk verksamhet och som uppfyller villkoren för stödet kan söka stödet. Stödet