Arkiv: 2021

Biogas i Budgetpropositionen 2022

Utvidgad klimatpremie för arbetsmaskiner Klimatpremien främjar introduktionen av lastbilar, bussar och arbetsmaskiner med låga utsläpp av växthusgaser på marknaden genom att sänka inköpskostnaden av dessa för företag, kommuner och regioner. För att möjliggöra en övergång

Publicerad: 14 september, 2021

Läs mer

Sugen på en biogasdriven Volvo?

Sedan i somras erbjuder BRC i Trollhättan gaskonverterade Volvo V60 och V90 och snart skall det även bli XC60. Gastankarna installeras under bagagerumsgolvet. Det innebär att lastutrymmet blir något mindre, men golvet förblir plant. Räckvidden

Publicerad: 9 september, 2021

Läs mer

Nederländska OrangeGas fortsätter att växa i Skåne

Förra året rapporterade vi om att OrangeGas köpte Öresundskrafts biogastankstationerna i Helsingborg och Höganäs. Nu i somras var det dags för nästa förvärv i Skåne: biogasmackarna i Tomelilla och Simrishamn, som tidigare drevs av föreningen

Publicerad: 9 september, 2021

Läs mer

Material från Biogas Syds nätverksträff 19 maj

Anders Hjort från IVL (Svenska Miljöinstitut) pratade om utveckling och prognoser för nya biogasmarknader.Nya biogasmarknader, Anders Hjort, IVL 21-05-19 Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne. Johannes sammanfattade resultat från rapporten ”Industrins stora utsläppare, En kartläggning av FoU-behov