Arkiv: januari, 2020

Jordberga resurshub

Under 2019 har aktörerna i Jordberga Resurshub arbetat med en modell för att gå från linjär produktion till cirkulär. ”Genom att dela resurser i form av energi och optimera produktion i förhållande till varandras behov

Publicerad: 29 januari, 2020Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

Välkommen på samrådsmöte 11 mars i Lund!

I december lanserades äntligen biogasmarknadsutredningens betänkande och remissrundan är fullt igång. Remissvaren kan lämnas fram till siste augusti. Skåne har varit drivande i att få till stånd en  utredning. Men hur är utfallet och hur