Biogasstatistik för Skåne 2017

Produktion År 2017 producerades totalt 417 GWh energi biogas i Skåne vilket utgör nästan 20 % av hela Sveriges biogasproduktion. Skåneproduktionen innebär en liten minskning med 5 % från år 2016. Produktionen har minskat mest