Arkiv: februari, 2019

Årets första samrådsmöte

Den 13 februari samlade Biogas Syd ett trettiotal biogasintressenter på samrådsmöte i Lund. Vi fick höra om olika intressanta biogasprojekt med koppling till affärsutveckling och cirkulär ekonomi, lantbruket och tankningsinfrastruktur. Baserad på Mikael Lantz presentation

Publicerad: 27 februari, 2019Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

100 miljoner till flytande biogas

Energimyndigheten har under hösten utlyst medel till ett innovationskluster för flytande biogas. Nu har ett beslut fattats om att Energigas Sverige får ansvar för att driva klustret ”Drive LBG” i en kraftsamling som omfattar näringslivsaktörer

Publicerad: 5 februari, 2019Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

2018 betalas 327 Mkr ut i biogasstöd

Årets stöd till biogasbranschen betalades ut i december. Det är Jordbruksverket som administrerar stödet som i år uppgår till totalt 327 miljoner kronor. 270 miljoner kronor för det tillfälliga biogasstöd som regeringen avsatte pengar till

Publicerad: 5 februari, 2019Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer