Arkiv: 2019

LTH rapport om styrmedel för biogas är klar!

Vi vill tipsa om en rapport som Lunds Tekniska Universitet har tagit fram på uppdrag av Region Skåne. Syftet med studien är att analysera miljöeffekterna och det samhällsekonomiska värdet av att producera och använda biogas i

Publicerad: 12 november, 2019

Läs mer

100 miljoner ytterligare till biogasproduktion

De 100 miljonerna är framförhandlade inom ramen för januariöverenskommelsen där S, Mp, C och L skriver att man bl.a. ska ”investera i produktion och distribution av biogas”. Rent formellt ingår pengarna i landsbygdspolitiken och stödet

Publicerad: 13 september, 2019

Läs mer

Stöd för merkostnad vid inköp av LBG-fordon

Energimyndigheten har nu muntligt meddelat att den ansökan om stöd för merkostnader vid inköp av LBG-fordon som skickades in före sommaren har godkänts! Samtliga 32 företag och totalt inköp av 159 stycken tunga lastbilar har

Publicerad: 13 september, 2019

Läs mer

10 september träffades biogasintressenter i Lund

Den 10 september samlade Biogas Syd ett trettiotal biogasintressenter på samrådsmöte i Lund. Vi fick höra om biogassatsningen i Kristianstad och planerna kring testbädd. Biogas Ystad Österlen berättade om en ny affärsmodell för att få

Publicerad: 13 september, 2019Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

Gasdagarna i Båstad 15-16 maj

Åsa Westlund, ansvarig för regeringens Biogasmarknadsutredning meddelade att utredningen har fått förlängning av uppdraget fram till 31 december i år vilket var nödvändigt för att kunna leverera ett bra och genomarbetat förslag (läs mer om

Publicerad: 16 juni, 2019Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

Vårändringsbudgeten

Regeringen satsar cirka två miljarder kronor på klimat och miljö i vårändringsbudgeten, vilket gör det till området med de största sammantagna satsningarna. Regeringens förslag till vårändringsbudget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och

Biogasstatistik för Skåne 2017

Produktion År 2017 producerades totalt 417 GWh energi biogas i Skåne vilket utgör nästan 20 % av hela Sveriges biogasproduktion. Skåneproduktionen innebär en liten minskning med 5 % från år 2016. Produktionen har minskat mest