Arkiv: oktober, 2018

Biogassamarbete ger förnyad energi i Eslöv

Hur går processen till? Avloppsvatten från Eslöv blir tillsammans med processvatten och organiskt avfall från Orkla till rågas. Orkla står för cirka 85 procent av inflödet till avloppsreningsverket. Rågasen från avloppsreningsverket förädlas därefter till fordonskvalitet

Gasum och Stora Enso ska producera biogas vid Nymölla bruk

Gasum planerar att producera flytande biogas (LBG) till försäljning som bränsle för bilar, bussar, lastbilar och marin trafik. Biogasanläggningen i Nymölla inkluderar biogasproduktion, uppgradering och förvätskning. Den förväntade produktionen för anläggningen är 220 MWh per

Gasbilen starkt framåt – i Sverige och Europa

Gasbilsförsäljningen första halvåret 2018 ökar med 41 procent, jämfört med samma period förra året. Europeisk statistik visar att försäljningen av gasbilar har ökat med nästan 140 procent andra kvartalet 2018. Nybilsregistreringen indikerar att de nya

Gör det inte svårare än vad det är…

Gör det inte svårare än vad det är… … Avfallsbolag, kommuner och fastighetsbolag i Skåne och Västra Götaland har gått ihop och med stöd av Region Skåne, Västra Götalandsregion och Avfall Sverige samfinansierad ett projekt

Värdet av den skånska biogasen

Biogasen har många fördelar. Det är ett sätt att hantera biologiskt avfall som både möjliggör att fossilfritt bränsle tillgängliggörs i transportsektorn och att näringsämnen skickas tillbaka till lantbruket. Dessutom är det ett av få fordonsbränslen