Arkiv: juni, 2018

Ny information om utökat biogasstöd 2018

Jordbruksverket har lagt upp på sin hemsida information om det utökade biogasstödet som regeringen lanserade i vårändringsbudgeten (270 miljoner kr 2018). På hemsidan kan du hålla dig uppdaterad angående stödet. Planen är att stödet skall

Publicerad: 15 juni, 2018Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

200 Mkr till innovationskluster för flytande biogas

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Regeringen ger nu Energimyndigheten 200 miljoner kronor för att inrätta ett innovationskluster för flytande biogas. Satsningen ska skynda på omställningen till fossilfria tunga transporter. Låter detta intressant för

Publicerad: 15 juni, 2018Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

Nationell utredare tillsatt

Den 30 maj lanserade Energiministern Baylan att Åsa Westlund (S), ordförande i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott, ska leda utredningen om de långsiktiga konkurrensförutsättningarna för biogas. Enligt pressmeddelandet är syftet med utredningen att hela lagstiftningen kring

Skånska politiker och företag diskuterar Biogas

Den 8 Juni arrangerade Biogas Syd och Trelleborgs kommun ett seminarium med biogasens framtid i fokus. Drygt 20 politiker, branschföretag och experter träffades för att lyssna på intressanta föreläsningar och diskutera biogasens samhällsnyttor i ett

Publicerad: 15 juni, 2018Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer