Arkiv: april, 2018

Regeringen utökar stödet för svensk biogas

Biogas spelar en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt Sverige. För att stötta svenskproducerad biogas föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2018 att stödet till produktion av biogas utökas med 270 miljoner kronor under innevarande

Publicerad: 16 april, 2018Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

Kartor över Sveriges och Europas fordonsgasmackar

Publika tankställen för fordonsgas är mer tillgängliga än någonsin. I senaste numret av tidningen ENERGiGAS som produceras av Energigas Sverige finns en karta över Sveriges nu drygt 170 tankstationer för fordonsgas, fyra stationer för vätgas

Biodrivmedel och ekosystemtjänster – hur hållbara är biodrivmedel?

Kunskap om vilka ekosystemtjänster som påverkar och påverkas av biodrivmedelsproduktionen är nödvändig för att kunna ta några beslut angående den övergripande hållbarheten hos olika drivmedel. IVL Svenska miljöinstitutet, Sverige lantbruksuniversitet och Stockholms universitet har startat ett projekt i syfte att göra en grundlig kartläggning av miljörelaterade och