Arkiv: mars, 2018

Utlysning för ”Systeminriktade analyser för hållbara förnybara drivmedel”

Forskningsprojekten ska öka kunskapen om förnybara drivmedel Forskningsprojekten ska syfta till att öka kunskapen om förutsättningarna för att försörja ett framtida transportsystem med miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel. Särskilt välkomnas forskningsprojekt som drivs

Publicerad: 20 mars, 2018Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

Biogas Syds samrådsmöte 13 februari 2018

Ett trettiotal av biogasaktörerna från Skåne-regionen deltog vid Biogas Syds samrådsmöte den 13 februari i Lund. På agendan stod bland annat den nationella biogasstrategin, Gasum’s satsningar i regionen, Högbytorp-anläggningen utanför Stockholm samt Volvo Trucks nya