Arkiv: 2018

Biogassamarbete ger förnyad energi i Eslöv

Hur går processen till? Avloppsvatten från Eslöv blir tillsammans med processvatten och organiskt avfall från Orkla till rågas. Orkla står för cirka 85 procent av inflödet till avloppsreningsverket. Rågasen från avloppsreningsverket förädlas därefter till fordonskvalitet

Gasum och Stora Enso ska producera biogas vid Nymölla bruk

Gasum planerar att producera flytande biogas (LBG) till försäljning som bränsle för bilar, bussar, lastbilar och marin trafik. Biogasanläggningen i Nymölla inkluderar biogasproduktion, uppgradering och förvätskning. Den förväntade produktionen för anläggningen är 220 MWh per

Gasbilen starkt framåt – i Sverige och Europa

Gasbilsförsäljningen första halvåret 2018 ökar med 41 procent, jämfört med samma period förra året. Europeisk statistik visar att försäljningen av gasbilar har ökat med nästan 140 procent andra kvartalet 2018. Nybilsregistreringen indikerar att de nya

Gör det inte svårare än vad det är…

Gör det inte svårare än vad det är… … Avfallsbolag, kommuner och fastighetsbolag i Skåne och Västra Götaland har gått ihop och med stöd av Region Skåne, Västra Götalandsregion och Avfall Sverige samfinansierad ett projekt

Värdet av den skånska biogasen

Biogasen har många fördelar. Det är ett sätt att hantera biologiskt avfall som både möjliggör att fossilfritt bränsle tillgängliggörs i transportsektorn och att näringsämnen skickas tillbaka till lantbruket. Dessutom är det ett av få fordonsbränslen

Ny information om utökat biogasstöd 2018

Jordbruksverket har lagt upp på sin hemsida information om det utökade biogasstödet som regeringen lanserade i vårändringsbudgeten (270 miljoner kr 2018). På hemsidan kan du hålla dig uppdaterad angående stödet. Planen är att stödet skall

Publicerad: 15 juni, 2018Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

200 Mkr till innovationskluster för flytande biogas

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Regeringen ger nu Energimyndigheten 200 miljoner kronor för att inrätta ett innovationskluster för flytande biogas. Satsningen ska skynda på omställningen till fossilfria tunga transporter. Låter detta intressant för

Publicerad: 15 juni, 2018Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer

Nationell utredare tillsatt

Den 30 maj lanserade Energiministern Baylan att Åsa Westlund (S), ordförande i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott, ska leda utredningen om de långsiktiga konkurrensförutsättningarna för biogas. Enligt pressmeddelandet är syftet med utredningen att hela lagstiftningen kring

Skånska politiker och företag diskuterar Biogas

Den 8 Juni arrangerade Biogas Syd och Trelleborgs kommun ett seminarium med biogasens framtid i fokus. Drygt 20 politiker, branschföretag och experter träffades för att lyssna på intressanta föreläsningar och diskutera biogasens samhällsnyttor i ett

Publicerad: 15 juni, 2018Sidansvarig: Sabine Täuber

Läs mer