Arkiv: oktober, 2017

Är det möjligt för processindustrin att använda biogas?

Anledningen till att utredningen genomförts är att. det idag finns det relativt stor kapacitet att producera biogas inom Västra Götaland. Denna biogas används nästan uteslutande som bränsle till fordon samtidigt som konsumtionen av fordonsgas under

Biogasproduktionen ökade med fyra procent 2016

Totalt producerades 2 018 GWh, vilket är en ökning med fyra procent jämfört med året innan. Under 2016 producerades också drygt fyra miljoner ton rötrester, varav hälften användes som gödningsmedel i jordbruket. Allt mer biogödsel

Biogas Syd lyfte biogasfrågan för skånska riksdagspolitiker

I ett dialogmöte mellan skånska riksdagspolitiker och skånska kommunpolitiker inbjöds Biogas Syd för att beskriva importfrågan och dess påverkan på skånsk biogas. Det var fjärde gången som Kommunförbundet Skåne inbjöd till dialogmöte och energifrågor var

Ny strategisk innovationsagenda

DET SVENSKA BIOGASSYSTEMET – NYCKELN TILL CIRKULÄR EKONOMI Att Sverige börjar värdera biogasens roll i ett helhetsperspektiv är ett avgörande steg i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det slås fast i

Volvo lanserar nya gasdrivna lastbilar

De nya lastbilarna, Volvo FH LNG och Volvo FM LNG, kan köras antingen på biogas, vilket minskar koldioxidutsläppen med upp till 100 procent, eller naturgas, vilket minskar koldioxidutsläppen med 20 procent jämfört med diesel. Statistiken