Arkiv: 2017

Interpellationsdebatt i riksdagen kring biogas

Den 20 december hölls en interpellationsdebatt i riksdagen kring biogasens framtid mellan Ibrahim Baylan (S), Gunilla Nordegren (M) och Karin Svensson-Smith (MP) kring bland annat den snedvridna konkurrenssituation som just nu råder. Du hittar debatten

Publicerad: 22 december, 2017

Läs mer

Ny vision för Biogas Syd

Under året som gått har kansliet för Biogas Syd tillsammans med dess styrgrupp arbetat med att uppdatera visionen och de övergripande målsättningarna för Biogas Syd. Detta har gjorts i samarbete med nätverkets deltagare som har,

Publicerad: 20 december, 2017

Läs mer

Ny Country Summary Report publicerad från Task 37

Statistiken för produktionen i 12 länder samt i EU finns nu uppdaterat till de senaste versionerna på Task 37’s hemsida. Du hittar all tillgänglig statistik på deras hemsida här tillsammans med mycket annan matnyttig information

Publicerad: 20 december, 2017

Läs mer

Invigning av nya gastankställen i Höör och Hörby

Denna veckan invigs två nya tankställen i Höör och Hörby – ett resultat av lyckade samarbeten mellan kommunerna och E.ON som genom Klimatklivet har fått beviljat medel att bygga tankstationer. På morgonen den 19 december

Publicerad: 19 december, 2017

Läs mer

122 miljoner till biogasanläggning i Nymölla

Gasum AB beviljades denna veckan stöd genom Klimatklivet för att etablera en biogasanläggning som ska producera flytande biogas för användning i tung trafik och sjöfart. Swedish Biogas International hade tidigare blivit beviljade stöd för att

Välkommen på julmingel!

Samsø och Simris – framtiden är här!? Julmingel tisdagen 19 december 14.30-16.30 i Malmö! En ö i Danmark som gjort sig världsberömd som helt självförsörjande på förnybar energi. Ett lokalsamhälle i Skåne som ska koppla

Publicerad: 10 november, 2017

Läs mer

Är det möjligt för processindustrin att använda biogas?

Anledningen till att utredningen genomförts är att. det idag finns det relativt stor kapacitet att producera biogas inom Västra Götaland. Denna biogas används nästan uteslutande som bränsle till fordon samtidigt som konsumtionen av fordonsgas under

Biogasproduktionen ökade med fyra procent 2016

Totalt producerades 2 018 GWh, vilket är en ökning med fyra procent jämfört med året innan. Under 2016 producerades också drygt fyra miljoner ton rötrester, varav hälften användes som gödningsmedel i jordbruket. Allt mer biogödsel

Biogas Syd lyfte biogasfrågan för skånska riksdagspolitiker

I ett dialogmöte mellan skånska riksdagspolitiker och skånska kommunpolitiker inbjöds Biogas Syd för att beskriva importfrågan och dess påverkan på skånsk biogas. Det var fjärde gången som Kommunförbundet Skåne inbjöd till dialogmöte och energifrågor var