Arkiv: maj, 2016

Årsrapporten för Biogas Syd – ute nu!

Varje år publicerar Biogas Syd en summering av verksamheten föregående år. Under 2015 kunde organisationen fortsätta sitt arbete med att sprida kunskap och omvärldsbevaka genom att säkra ny finansiering genom bland annat projekten Biogas 2020,

Inspirerad matavfallsinsamling!

Den 29 april anordnade Biogas Syd ett inspirationsseminarium kring temat: Verktyg för gemensam kommunikation kring matavfallsinsamling. Seminarium var slutkonferens för projektet KomKom2 som har pågått under en längre tid på Biogas Syd. Ett projekt där