En hel webbplats om biogödsel!

Avfall Sverige har lanserat en hemsida om biogödsel där främst lantbrukare och lantbruksrådgivare kan få mer information om biogödsel och dess egenskaper. Hemsidan behandlar allt från var det finns biogödsel att tillgå, resonemang kring lönsamhet,