Arkiv: januari, 2016

Workshop om biogasens samhällsnyttor

Vi lever i en globaliserad värld, men ser samtidigt ett ökande intresse för det närodlade och lokalproducerade inom en rad områden. Fokus på att ersätta fossila drivmedel med förnybara ökar och Sverige är idag världsledande

Inbjudan: Biogasdag på Sötåsen

Välkommen på demonstrations- och seminariedag med studiebesök torsdagen den 10 mars Naturbruksgymnasiet Sötåsen! Dagens tema: Småskalig uppgradering och fordonsgasproduktion. Medverkar på dagen gör bland annat Hushållningssällskapet, JTI, Sweco, Innovatum mm. Dagen avslutas med ett studiebesök