Arkiv: 2016

Välkommen på samrådsmöte den 16 februari 2017

Varmt välkommen på vårens samrådsmöte för Biogas Syds nätverk! En ny möjlighet att träffa vårt nätverk och få en uppdatering om vad som händer på biogasområdet, både regionalt och nationellt. På nätverksträffen får vi presenterat

Publicerad: 22 december, 2016

Läs mer

Välkommen på julmingel!

Tillsammans med Solar Region Skåne och Skånes vindkraftsakademi bjuder vi in till ett julmingel på det breda temat hållbarhet! Föreläser gör Sören Andersson, hållbarhetsrådgivare och miljöstrateg. En möjlighet att träffa andra i branschen och nätverka.

Publicerad: 17 november, 2016

Läs mer

Biogasproduktionen i Skåne fortsätter öka

Nu har statistiken för biogasproduktionen år 2015 publicerats och volymen biogas från rötning fortsätter öka i Skåne. Det är till stor del produktionsvolymen från Jordberga och den ökade produktionskapaciteten på NSR i Helsingborg som börjar

Odlingsförsök på mellangrödor utvecklar biogaspotentialen

Genom att förändra växtföljden och lägga till en mellangröda mellan två huvudgrödor kan energigrödor till biogasproduktion odlas utan konkurrens med livsmedelsproduktion samtidigt som det skapas fler värden, som ökad biodiversitet, minskat kväveläckage då marken alltid

Publicerad: 29 september, 2016

Läs mer

Lansering av Volvo V90 Bi-Fuel i Malmö

I samarbete med E.ON Gas, Energigas Sverige, AGA, Fordonsgas och Göteborg Energi bjuder Westport in till lansering av nya Volvo V90 Bi Fuel och biogasseminarium. Under försommaren presenterade Volvo den nya modellen V90 Bi-Fuel som

Publicerad: 29 september, 2016

Läs mer

Marknadsundersökning av biogas för tunga transporter

Swedegas, E.ON Gas Sverige AB , Åhus hamn Stuveri AB har genomfört en marknadsundersökning av möjligheterna att använda biogas i tunga transporter i nordöstra Skåne. Undersökningen visar att de relativt stora transportvolymerna som passerar regionen

Publicerad: 22 september, 2016

Läs mer

Biogasens samhällsnyttor kartlagt i ny studie

Energikontor Norra Småland och Region Jönköpings län har inom ramen för sitt projekt Kraftsamling biogas II låtit analysera vilken samhällsnytta som biogas bidrar med i sin region. Rapporten är en fortsättning på den rapport som

Publicerad: 19 september, 2016

Läs mer