Arkiv: december, 2015

Skattebefrielsen för biogas förlängd till 2020

Den svenska skattebefrielsen av biogas har nu godkänts av den Europeiska kommissionen t.o.m. utgången av 2020. Skattebefrielse eller skattelättnad av andra hållbara biodrivmedel än biogas har godkänts t.o.m. utgången av 2018. Mer information på regeringens

Publicerad: 16 december, 2015

Läs mer

Lansering av förslag på nationell biogasstrategi

Biogas Syd och Energikontoret Skåne var närvarande då en del av resultatet från projektet Intensifierat Nationellt Biogasarbete lanserades, i form av ett förslag på nationell biogasstrategi. Region Skåne, Swedegas och Energigas Sverige har jobbat med