Arkiv: oktober, 2015

Markant ökning av skånsk biogasproduktion 2014

Igår lanserades Energimyndighetens statistik för produktion och användning av biogas och biogödsel 2014 och för Skåne län har det skett en markant ökning under föregående år. Totalt sett produceras det ca 1,8 TWh biogas i