Arkiv: augusti, 2015

Att kommunicera biogödsel

Biogödsel är ett utmärkt gödningsmedel som uppstår under rötningsprocessen. Genom biogödsel sluts kretsloppet av växtnäring när fosfor, kväve och kalium återförs till odlingsmark. Även mullämnen och mikronäringsämnen som zink, man­gan, koppar och nickel återförs. Alla

Välkommen på höstens samrådsmöte!

Den 15 september är det dags för nästa samrådsmöte för Biogas Syds nätverk. På samrådsmötet får vi ta del av den senaste utvecklingen inom biogasområdet och inspireras till fortsatt arbete med detta närproducerade och klimatsmarta energislag.