Borgeby lockade rekordantal besökare

Projektet BIOGASSYS var del av det rekordstora antalet utställare på årets Borgeby fältdagar. Erfarenheterna från projektet i form av Biogasbilagan, informationsmaterial om biogödsel, mellangrödor och biogas till el- och värmeproduktion spreds till lantbrukarna som hade