Slutkonferensen för projektet BIOGASSYS spred skånska erfarenheter

Den 21 – 22:a april hölls slutkonferensen för LIFE + -projektet BIOGASSYS tillsammans med projektet Bucefalos. Ett hundratal besökare från olika europeiska länder samlades för en heldagskonferens och en dags studiebesök för att sprida projektens