Arkiv: april, 2015

Årsrapporten för 2014 ute nu

Nu finns Biogas Syds årsrapport för 2014 publicerad. Under det gångna året har Biogas Syd framgångsrikt arbetat vidare för en ökad samverkan med projekt kring kommunikation kring matavfallsinsamling, biogödselstrategier, informationskampanjer kring gasbilar samt utbildningar för