Arkiv: mars, 2015

Biogasbilaga ska bygga kunskap om biogas

Projektgruppen i EU-projektet Biogassys har tillsammans arbetat fram en nyhetsbilaga som sammanfattar biogasarbetet i både Skåne och Sverige idag. Materialet fungerar som en publik slutrapport i till projektet men kan även användas i allmän kunskapsuppbyggnad

Biogaslunch lockade många besökare!

Sedan årsskiftet ingår Svenskt Gastekniskt Center (SGC) i den nya konstellationen Energiforsk som utgörs av Elforsk, Fjärrsyn, Värmeforsk och SGC. Därmed har forsknings- och utvecklingsarbete samlats som spänner brett över energisystemet. SGC deltar i bland

Nu tackas Malmöborna för sitt matavfall

Genom kampanjen tack VA Syd och Malmö stad för all ren luft, all växtkraft och alla rester som insamlingen av matavfall har gett. Biogas som produceras ersätter fossila drivmedel och ger bättre luftkvalité på de

Antalet gasbilar i Skåne ökar!

En av orsakerna till denna ökning kan vara det flertalet nya gasbilsmodeller som lanserades under föregående år: Volkswagen Golf, Volskwagen eco-Up, Skoda Octavia, Seat Leon, Volvo V60, Audi A3 etc. I enlighet med ökningen av

Polskt ministerium besökte Skåne för att se biogaslösningar

Polen har beviljats stora anslag ifrån EU för att göra investeringar i infrastruktur där biogas bland annat ses som en intressant lösning för kollektivtrafiken. Flertalet skånska aktörer medverkade i tvådagarsbesöket som innehöll studiebesök på Karpalund,