Arkiv: december, 2014

Goda exempel: offentlig upphandling biogas

Som ett komplement till detta finns här även en broschyr med ett antal goda exempel på hur kommuner och landsting runtom i landet ställt offensiva krav och på olika vis premierat biogas och gasfordon via